Pirms kādiem gadiem Navigatori ieviesa aktīvu apmācību kursu lajiem ar nosaukumu Sērija 2:7 (nosaukums aizgūts no Bībeles, t.i., Kolosiešiem 2:7). Tas ir neskaitāmu lūgšanu, darba un pārbaudījumu rezultāts. Sērija sastāv no sešiem divpadsmit nedēļu kursiem. Tūkstošiem laju ASV, Kanādā un citās valstīs ir beiguši šo apmācības kursu.
Tad, kad daudzi sāka izmantot Sēriju 2:7, radās nepieciešamība pēc grāmatas Augsim stipri Dieva ģimenē, kuru varētu mācīt atsevišķi no Sērijas 2:7.
Grāmata Augsim stipri Dieva ģimenē dod iespēju mācīties un izmantot praksē dažas no vislabākajām koncepcijām, kas ietilpst Sērijā 2:7. Tā jūs garīgi atspirdzinās un nostiprinās jūsu kristietības pamatus.
Jaunā pārstrādātā Sērija 2:7 sastāv no pieciem vienpadsmit nedēļu kursiem. Pirmā un otrā kursa centrā ir Augošais māceklis, trešā, ceturtā un piektā – Kalpojošais māceklis. Pirms Sērijas 2:7 pirmā kursa sākšanas vispirms jāpabeidz Augsim stipri dieva ģimenē.
Grāmata Augsim stipri Dieva ģimenē ir sarakstīta, lai paplašinātu vietējo draudzes locekļu redzesloku. Tā nav par sarežģītu tiem, kuri tikai pirms dažiem mēnešiem kļuvuši par kristiešiem. Tā noder arī tam, kurš ir kristietis jau vairākus gadus. Lietojiet to!

Augsim stipri Dieva Ģimenē

* Sākums ar Kristu
* Centrā Kristus
* Paklausība
* Vārds
* Lūgšana
* Sadraudzība
* Liecināšana

Cena: 3 EUR

(ar PVN)

Augošais māceklis 1.Kurss

* Rakstu iegaumēšanas principi
* Nobriešana Kristū
* Garīgā cīņa
* Ticība un Dieva patiesības
* Dieva gribas iepazīšana
* Dzīvot kā kalpam
* Mana sirds – Kristus mājas

Cena: 2 EUR

(ar PVN)

Augošais māceklis 2.Kurss

* Tematiskā iegaumēšanas sistēma
* Aicinājums auglīgai dzīvei
* Savstarpējās attiecības evaņģelizācijā
* Mīlestība darbībā
* Šķīsta dzīve
* Tilts
* Godīgums dzīvē
* Raksturs darbībā

Cena: 2 EUR

(ar PVN)

Kalpojošais māceklis 3.Kurss

* Kalpojošais māceklis
* Pārvaldīt savas bagātības
* Strādāt kopā ar Dievu un citiem
* Kristus autoritāte un pietiekamība
* Būt līdzīgam Kristum
* Pasaules vīzija

Cena: 3 EUR

(ar PVN)

Aizmirstais mācekļu audzinātāju amats

* Kāpēc mācekļu skaitam jāpieaug?
* Mācekļu audzināšanas piemēri Bībelē
* Mācekļu audzināšana pirmkristiešu draudzē
* Cilvēki palīdz cilvēkiem
* Mācekļu apmācības process
* Mācekļu apmācības mērķi
* Strādnieku joprojām ir maz
* Kā audzināt strādniekus
* Vajadzība pēc vadītājiem
* Kā sagatavot vadītājus
* Pārliecināts un drošs

Cena: 2 EUR

(ar PVN)